Vår historie

Historien om Sørensen Tobakk

Sørensen Tobakk ble etablert i 1905 av Sigurd Martin Sørensen under navnet M.Sørensen, og har vært i Sørensenfamiliens eie siden. Butikken feiret 110 år i 2015 og her er litt av historien:
Sigurd M. Sørensen var tidlig klar på at han ønsket å drive med handel. Der mange av hans jevnaldrende dro til sjøs søkte Sigurd seg arbeid hos flere av byens handelsforretninger. Da han som 20-åring i 1905 fant en tobakkshandel som sto til salgs, var det som hugget i stein at han skulle starte egen handel. Manglende handelsbrev gjorde at Sigurd ba sin mor Martha Sørensen om etableringshjelp ved å søke de påkrevne dokumenter. Søknaden ble innvilget og ga opphavet til firmanavnet M. Sørensen.

Den første forretningen lå i Strandgaten 150 i Bergen, og åpnet sine dører for første gang 18. oktober 1905 kl 06.00. Forretningen fikk raskt kallenavnet «Tobakk-Sørensen» et kallenavn som fortsatt er i bruk blant butikkens mange stamkunder. Butikken hadde i kortere perioder lokaler i Øvregaten 8 og 9, men fant sin endelige beliggenhet i 1928, sentralt på Torgallmenningen der den ligger den dag i dag.

Helt siden butikken åpnet sine dører i 1905 har Sørensen Tobakk alltid hatt en varebeholdning av topp klasse. Det gjaldt både røyketobakk, piper, sigarer og fyrtøy. I 1920 ble forretningen landets ledende leverandør av franske briar-piper, og var også det første utsalgsstedet for lommefyrtøy.

I 1930 kunne butikken, som nå var veletablert på Torgallmenningen, feire 25 år. Dette ble markert med en stor annonse i Morgenavisen.

 

Krigsårene


Da Norge ble okkupert i 1940 ble en krisetid også for tobakksforhandlere. Landet ble robbet for importvarer og erstatningen ble først og fremst norsk heimeavla tobakk samt «Mahuni» som ble beskrevet som «en stinkende tobakk av simpleste sort» av Sørensen selv. Krigen gikk hardt ut over butikkdriften på Torgallmenningen og satte M. Sørensen kraftig tilbake, men gjennom hardt arbeid og nøysomhet klarte butikken å overleve samt skaffe en del spesialiteter som butikken var alene om.

Sigurd M. Sørensens prinsipper om arbeidsmoral, kundebehandling og kompetanse har definert driften i alle år. Horats-sitatet NIHIL SINE LABORE (Intet uten arbeid) ble Sørensens motto og står fortsatt skrevet på veggen i butikklokalet.

Celebre kunder

Tobakk-Sørensen ble raskt som et landemerke å regne i Bergen, og har gjennom sine 114 år hatt mange celebre kunder. Kundediskresjon har alltid vært en dyd, men da Ernest Hemmingway besøkte butikken for å kjøpe engelsk pipetobakk i 1940, måtte selv Tobakk-Sørensen innvilge seg lov til å være litt stolt. Det hang lenge en liten lapp i glassdisken med teksten «Her sto Ernest Hemmingway i 1940» . Gjennom den 110 år lange historien har mange kjente personligheter stått i kø i butikken på Torgallmenningen. Prinsippet om at alle kunder skal behandles likt har i alle år stått sentralt. Alle skal kunne forvente samme ekspertise og service, noe som gjør at butikken gjennom alle år har hatt stamgjester fra alle samfunnslag.


Ernest hemingway signatur

2. Generasjon


Fritjof Sørensen står utenfor butikken

Fritjof Sørensen begynte som kontorlærling hos sin far allerede som 16-åring og dro til London for å lære seg faget som 18 åring. Han studerte engelsk på dagtid og jobbet ved verdens største pipefabrikk Comoy på kveldene. På sin 21-årsdag (1940) fikk han sitt handelsbrev, og påfølgende år ble han produkrist og tiltrådde også firmaets styre. Tiden i London ga Fritjof gode erfaringer innen pipefaget og også en sterk relasjon til produsenten som ga M. Sørensen eneforhandlerrett i Norge. Samtidig importerte firmaet tobakksvarer fra en rekke land, og en av Fritjof Sørensens arbeidsoppgaver var å vedlikeholde relasjonen til firmaets samarbeidspartnere rundt om i verden. Dette ga seg utslag i reiser over hele verden. M.Sørensen importerte produkter fra England, Nederland, Skottland, Frankrike, Danmark, Sveits og Belgia samt Filippinene, Honduras, Indonesia, Brasil, Den Domenikanske Republikk og Cuba.
Cubanske sigarer

Spesielt import av kubanske sigarer skal Fritjof Sørensen ha æren for. Skepsisen var stor fra leverandørene som hadde liten tro på at Norge var et marked for disse eksklusive sigarene, men Fritjofs forhandleregenskaper gjorde at importen ble etablert og et nytt marked ble åpnet.

Kundekretsen vokste seg raskt ut av Bergens bygrenser og M.Sørensen satt også sitt navn til flere produkter gjennom egne blandinger av pipetobakk og spesialkomponerte sigarer.


750
Fritjof tar over
I 1955 tok Fritjof Sørensen formelt over som disponent for familiebedriften etter å allerede ha fungert som firmaets øveste leder i fire år.

Fritjof Sørensens kamp mot reklameforbudet (innført i 1975) skapte gjerne et inntrykk hos enkelte av en krigersk og trøblete person. Han hevdet sin rett til å ytre seg om dette direktivet som åpenbart ville sette familiens bedrift i fare, og gjøre slett spill av hardt og trofast arbeid gjennom en mannsalder. Faktum er at han også beskrives som en gentleman som alltid tok seg tid til enhver kunde, uavhengig av hvor mye den enkelte la igjen i kassen.

Fritjof førte en hard kamp mot myndighetene og var frittalende og tilstede i byens medier på tross av sin tilbakeholdne karakter. I et intervju med Bergens Tidene i 1975 kunne man lese «Jeg hater å stikke meg frem og jeg er litt engstelig for dette intervjuet. Etter min mening har mennesker som holder seg i skyggen det best, men jeg vil kjempe for min eksistens og mot statens dobbeltmoral. Når staten mener det er så ille at folk røyker, hvorfor forbyr den da ikke alt salg av tobakk? Skyldes det kanskje at staten tar inn over en milliard i skatter og avgifter på den samme tobakken?» – En meningsytring som kanskje er like relevant i dag?

I 1961 ble også Fritjofs søsken, tvillingene Anna og Martha samt hans yngre bror Roald, medeiere i familiebedriften. Roald Sørensen fikk en sentral rolle i bedriftens drift på kontorsiden ettersom han hadde erfaring fra sin stilling som kontorsjef for Sildefiskernes Fabrikkslag i Florø. Roald hadde reist mye og snakket engelsk, fransk, spansk og italiensk flytende, noe som hadde stor betydning for Sørensens utenlandske forbindelser. Anna Kristine jobbet som ekspeditrise og hadde allerede i 1956 blitt tildelt hedersprisen «Årets ekspeditrise» av Bergen Salgs- og Reklameforening. Hun fikk også en mer sentral rolle etterhvert, og tiltrådde som regnskapsfører og bokholder og beskrives som ytterst pertentlig.

Norsk Tobakks reklame plakat fra 1950 tallet

«Behandle hver kunde som om det var din mor.»

Sørensen og Galleriet

I 1988 åpnet kjøpesenteret Galleriet på Torgallmenningen i kvartalet mellom Torgallmenningen og Olav Kyrres gate. Tobakk-Sørensen hadde da drevet handel i dette bygget i 60 år og skulle nå bli omkranset av over 70 butikker og resturanter.

Utgangspunktet for satsingen, med et innvendig atrium der man kunne bevege seg mellom butikker tørrskodd, syntes Fritjof var en god idé. Ti-dobling av leieiutgiftene samt ombygging av butikklokalet, der kontor og lager måtte vike, ble derimot en utfordring. Den vanvittige økningen i husleie førte til at mange forretninger som hadde drevet jevnt og trutt i kvartalet, måtte selge seg ut til mer kommersielle aktører. Igjen kom Sørensens stanhaftighet til sitt rett, og en utvidet butikkdel med kioskartikler som brus, sjokolade, aviser og blader ble en tilførsel til tobakksutvalget.

Dette bragte Narvesen, den rakst voksende kiosk-kjeden, på banen med ønske om å kjøpe den da over 80 år gamle butikken. Dette ville ikke Fritjof ha noe av og uttalte i BT i 1998; «Det er ikke nok med at de har Harbitz-hjørnet, Ellingsen-hjørnet og kioskene på Torgallmenningen og Torget. De skal ha monopol, det er det de skal». Ikke for hundre millioner ville Fritjof ha solgt seg ut!


galleriet bergen

3. Generasjon


Hilde Sørensen

3. Generasjon

Sent på 90-tallet måtte Fritjof trekke seg tilbake grunnet helseproblemer. Hans bror, Roald Sørensen, tok over driften, men døde brått i 2001, 78 år gammel. Hverken Roald eller hans søster Anna-Kristine hadde arvinger og Fritjof og Livs to døtre, Hilde Jenny og Frid, var på god vei til å etablere seg innenfor helt andre fag enn tobakk og handel.

Frid var utdannet sykepleier mens Hilde Jenny var ansatt som salgs- og markedskonsulent/eksportkoordinator hos skipshandelfirmaet W. Giertsen AS. Beslutningen om at søsterparet skulle ta over driften ble samstemt vedtatt i et hastig familieråd, og allerede en uke etter Roalds bisettelse var Frid, bosatt i Asker, på plass i Bergen. Hilde Jenny sa opp sin stilling hos W.Giertsen og sluttet seg til familiebedriften i 2003. Frid tiltrådte stillingen som daglig leder for engrosdriften, Hilde Jenny som daglig leder for butikken.

Endring av selskapsstrukturen

Etter at søskenparet Frid og Hilde Jenny overtok familiebedriften, ble det naturlig å flytte engrosdriften nærmere hovedstaden der distribusjon av importerte produkter både ble enklere og nærmere sluttkunder. Engrosdriften ble derfor flyttet til Asker hvor Frid allerede hadde bosatt seg og driver derfra den dag i dag.

Etterhvert fant man det også logisk å skille mellom engros- og butikkdrift ettersom disse to forretningsområdene levde mer og mer sine egne liv, og i 2007 ble det opprettet to nye selskaper med utspring i familiebedriften. Engrosvirksomheten beholdt navnet M.Sørensen AS som var innarbeidet blandt bedriftens utenlandske forbindelser. Butikken og driften rundt denne fikk det nye foretaksnavnet Sørensen Tobakk AS som spilte mer på butikkens kallenavn Tobakk-Sørensen.

Sørensen Tobakk AS

Tobakk-Sørensen eller Sørensen Tobakk AS lever i dag slik den har gjort siden 1905. Butikken drives fortsatt av Hilde Jenny Sørensen etter de samme prinsipper som alltid har ligget til grunn, hardt arbeid, kvalitetsprodukter til enhver tid, gode kunderelasjoner og spesialkompetanse på tobakk.
 


Selvom det krever sitt å opprettholde 114 års historie er butikken stadig like aktuell. På tross av endringer i lovverk og nye reguleringer i en stadig mer presset bransje, viser Sørensen-teften seg å fortsatt ha livets rett. Evnen til å tilpasse seg kunders forventninger, ta inn aktuelle kvalitetsprodukter og samtidig gi kundene en handleopplevelse som er unik, vitner om at personlig service og godt håndverk fortsatt står sterkt.

I dag har snus blitt den største salgsvaren. I butikken er det nå fire store kjøleskap med over 100 ulike sorter snus i alle type smaker, med og uten nikotin, fra store og små produsenter. Sørensen Tobakk AS har også utvidet driften på snussiden med landsdekkende forhandlersalg av Oden’s Snus og Siberia.

Oden’s Snus og Siberia er spesialprodukter som kommer i flere varianter. Sørensen Tobakk bidrar til et mer variert snusutvalg også i andre kiosker og butikker. Litt konkurranse for de to store aktørene som styrer så og si alt av snussalg i landet, er også viktig.

Ved siden av snus selges naturligvis fortsatt briar-piper, pipetobakk og sigarer fra hele verden. Sørensen Mixture, Sørensen Flake og Sørensen Gold pipetobakk er egenkomponerte pipetobakker som fås kjøpt her. Sigarer fra Nicaragua og produsenten A.J Fernandez har blitt en storselger, ved siden av utvalget av kubanske sigarer. Butikken selger også alt av nødvendig tilbehør som humidorer, sigarkuttere, pipeverktøy, kvalitetslightere, rullepapir, filtre etc.

Sørensen Tobakk fyller
0
år 2015

På tross av en nedgang i salget av sigaretter og rulletobakk har Sørensen også her et utvalg som er stort og variert. Spesielt organisk produsert tobakk uten tilsetningsstoffer er populært for en kundegruppe som blir stadig mer kvalitetsbevisst. Disse produktene har faktisk en økende salgskurve, noe som forteller at brukergruppen har blitt mer selektiv.

Fortsatt er uteserveringen på Torgallmenningen en liten oase i et hektisk bybilde. Her sitter ofte stamgjester som nyter en stille time, med en god sigar og kaffe til. Opplevelsen av å kunne gå til en spesialist og handle er fortsatt stor for mange. Rundt 500 kunder er daglig innom butikken og utgjør en sammensatt kundegruppe med stor aldersspredning (minimum 18 år!) og fra alle samfunnslag.

I 2015 fyllte Sørensen Tobakk 110 år – som er noe å være virkelig stolt av i dagens handelsmarked! Prinsippene om hardt arbeid og kvalitet er de samme som i 1905 og skal være gjeldende i all fremtid.Fritjof Sørensen karikatur tegning

Del historien!